Olika typer av swing

swingdans

Förra inlägget handlade om jazz och det är väl inte mer än rätt att vi nu ska skriva mer om swing dans och de olika former. Swing dans glänste som mest under 20-talet fram tills 40-talet och kallas så populära och påhittigt “Swing Era”. Under den här tiden fanns det hundratals av olika stilar och det finns ett par stycken som har överlevt fram tills idag, nästan hundra år senare. Revolutionen av dansen blev hjälpt av jazzen och majoriteten av swing dansare var i sin början vanligast i afro-amerikanska samhällen.

Olika swing danser

  • Det finns olika typer av dans i samma swing genre som bland annat Lindy hop som upptäckted runt 30-talets början och grundades med stor grad av fysisk energi. Lindy hops form av swing kännetecknas åtta-takt cirkulära grund eller “swing out” och har tonvikt av improvation samt kreativiteten att lätt kunna anpassa sig till olika danssteg och rytmer.

 

  • En annn form av swing är Balboa som också kallas “Bal” som också är en åtta-takts dans som kännetecknas genom att dansare är i slutet länge det vill säga nära varandra. När Balboa swing först blev känt var det tydliga regler vilket avstånd man skulle ha mellan dansarna och strikta uppförandekoder upprätthölls.

balboaswingdance

Balboa dans på stranden. 

 

  •  East Cost Swing är ännu en form av swing som räknas med sex takter och var en efterföljare av Lindy Hops variation av sex-takter. East Cost Swing kännetecknas främst genom att ha en enkel struktur, grundläggande fotarbete och enkla moves. Detta är även vad som gjorde den så pass stort som den är idag, alla kunde delta på grund av att den var mycket enkel att lära sig.

 

  • Nästa swing form på tur är den kallad Boogie-Woogie, vilket minst sagt är ett lustigt namn och utvecklades under den senare delen i Swing Era nämligen under 40-talet. Den här formn är väldigt populär i Europa idag och vad man kan säga urskiljer denna dans är att den vanligtvis inte dansas till jazz. Här kör man istället på rock musik av olika typer, blues eller kort och gott Boogie Woogie musik.

Det finns många fler former av swing dansformer som är intressant att läsa om som idag finns på sina håll även om de har gått ner i popularitet sedan Swing Era. Läs mer om alla former av swing musik, swing dans och dans revolutionen vidare i bloggen!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *